Vad innebär murning? Det kan vara en lecagrund, det kan vara en fasadputs (tunnputs eller tjockputs), det kan vara en öppen spis, en kakelugn eller tätning av en rökkanal (med skorstensslang eller s.k säckdragning). Det kan vara betonglagningar av trappor och balkonger, det kan vara murning av hela hus med lättbetong och det kan vara tegelmurning. Nya skorstenar ovan tak förekommer också liksom putslagningar av olika slag vid renoveringar.

Arbetena utförs antingen som underentreprenör åt andra byggföretag eller direkt åt någon – det kan vara  företag men även privatpersoner.